Ostvarivanje roditeljstva u obiteljima životnih partnera

Ostvarivanje roditeljstva u obiteljima životnih partnera

Kako ostvariti roditeljstvo u zajednici životnih partnera te kakvo je pravno uređenje odnosa unutar članova ovih obitelji?

Roditeljska skrb životnog partnera

Ako jedan od partnera ima dijete iz ranije veze (što i jest najčešći slučaj u praksi), životni partner roditelja djeteta može od suda zatražiti ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom - s djetetovim roditeljem ili umjesto njega.

Priznavanjem prava na roditeljsku skrb životnog partnera, životni partner stječe pravo suodlučivanja o svim pitanjima vezanim uz skrb, odgoj, obrazovanje, zdravlje i uzdržavanje djeteta.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom

U slučaju prestanka životnog partnerstva, ako je u obiteljskoj zajednici životnih partnera živjelo maloljetno dijete, bivši životni partner koji nije roditelj djeteta, može podnijeti zahtjev sudu za ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom. Pretpostavka je da je dijete, za vrijeme trajanja životnog partnerstva ostvarilo emocionalnu vezu i bliskost sa životnim partnerom roditelja, čije je održanje i nakon prekida životnog partnerstva od dobrobiti za dijete.

Povjeravanje roditeljske skrbi o djetetu životnom partneru

Oba roditelja zajednički, ili roditelj koji samostalno, u cijelosti, ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu, mogu ostvarivanje roditeljske skrbi djelomično ili u cijelosti privremeno povjeriti životnom partneru, pod uvjetom da životni partner ispunjava pretpostavke koje za skrbnika propisuje Obiteljski zakon. Ako se roditeljska skrb o djetetu povjerava životnom partneru na vrijeme dulje od 30 dana, izjava oba roditelja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Sud može donijeti odluku i o trajnom povjeravanju roditeljske skrbi životnom partneru/ici, umjesto nekom od roditelja, primjerice zbog očeve ili majčine spriječenosti, odsutnosti ili nebrige.

Ranije spomenuto djelomično ostvarivanje roditeljske skrbi od važnosti je za dugine obitelji s djecom, jer regulira neka prava i obveze životnog partnera/ice koji nije roditelj djeteta. Primjerice, u slučaju kada partner koji nije roditelj/ica živi (ponekad i trajno) u istom kućanstvu s djetetom, a oba roditelja koja imaju punu roditeljsku skrb nad djetetom su suglasna u nekim situacijama (odsutnost, spriječenost) svoja prava i obveze dijeliti i sa životnim partnerom/icom jednog ili oba roditelja (donošenje odluka oko zdravlja djeteta, odlazak na roditeljske sastanke, putovanja s djetetom i sl.).

Partnerska skrb

Partnerska skrb  drugi je model skrbi nad djecom predviđen Zakonom, a predstavlja oblik skrbi za maloljetno dijete koju može pružiti životni partner nakon smrti životnog partnera - roditelja djeteta, a iznimno i za života životnog partnera roditelja djeteta - ako drugi roditelj nije živ, nije poznat ili mu je oduzeta roditeljska skrb zbog zlostavljanja djeteta.

Ovim modelom štiti se dobrobit djeteta tako da dijete, u slučaju smrti roditelja s kojim je živjelo, a nema pretpostavki za život s drugim roditeljem, ostaje pod skrbi osobe koja mu je bliska, s kojom je dotada živjelo (životni partner djetetova roditelja).

Zasnivanjem partnerske skrbi između partnera - skrbnika djeteta s jedne strane, te djeteta i njegovih potomaka s druge strane, zasniva se između njih trajni odnos koji podrazumijeva ista prava i dužnosti koja postoje između roditelja i djece i njihovih potomaka.

Više informacija pronađite u Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola

Roditeljska prava

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Raskinuli ste životno partnerstvo u kojem je živjelo maloljetno dijete. Kako urediti odnose između bivših životnih partnera/ica i djece?