Upis oca u maticu rođenih i utvrđivanje očinstva

Upis oca u maticu rođenih i utvrđivanje očinstva

Majka koja nije u braku, prilikom prijave rođenja djeteta u matični ured (prema mjestu svog prebivališta), može navesti koga smatra ocem djeteta i navesti njegovu adresu prebivališta.

On će tada biti pozvan od strane Centra za socijalnu skrb da da izjavu o očinstvu. Ako se ne javi i ne prizna dijete, tada Centar za socijalnu skrb umjesto oca potpisuje prijavu djeteta, kako bi se moglo prijaviti osobno ime djeteta, njegovo prebivalište, državljanstvo, zdravstveno osiguranje, a slijedom svega navedenoga – i majka ostvariti pravo na rodiljnu naknadu.

Kako utvrditi očinstvo

U tom slučaju, za utvrđivanje očinstva (pa onda i utvrđivanja obveze uzdržavanja od strane oca) majci preostaje sudska varijanta - bit će potrebno sastaviti tužbu i predati ju/poslati ili općinskom sudu u mjestu prebivališta oca ili općinskom sudu u mjestu prebivališta majke i djeteta. Sud će u postupku utvrditi očinstvo djeteta i visinu uzdržavanja koju će otac biti dužan mjesečno plaćati.

Roditeljska prava