Stručna priprema posvojitelja

Stručna priprema posvojitelja

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko - pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo.

Što je stručna priprema za posvojenje?

Pravilnik, kojeg je kao provedbeni akt Obiteljskog zakona donijelo Ministarstvo socijalne politike i mladih) predviđa provođenje programa za buduće posvojitelje. Cilj ovih programa jest upoznati buduće posvojitelje i posvojiteljice s teorijskim i praktičnim konceptima vezanima uz posvojenje, specifičnostima i izazovima ove vrste roditeljstva, uz osnaživanje, podršku i razvoj vještina parova i pojedinaca koji su se odlučili na taj korak.

Programe provode centri za socijalnu skrb, odnosno druge ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva ovlaštene za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje. Provedba programa stručne pripreme za potencijalne posvojitelje je besplatna, a program traje 40 sati.

Programom su obuhvaćene sljedeće teme:

 • upoznavanje sa značenjem i postupkom posvojenja
 • rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta
 • razvoj vezivanja i privrženosti
 • razvoj i formiranje identiteta djeteta
 • važnost porijekla i bioloških roditelja u životu djeteta
 • kako i kada reći djetetu da je posvojeno
 • posvojenje i razvojni periodi
 • kako se nositi s gubitkom
 • proces tugovanja
 • posvojenje djece kod koje je završena razvojna faza ranog djetinjstva
 • adaptacija djeteta na novu obitelj, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta
 • emocije i njihova kontrola
 • podrška razvoju samopouzdanja djeteta
 • roditeljstvo posvojenog djeteta i odgojni postupci
 • razvoj odnosa posvojitelja i djeteta

U provođenju programa trebaju sudjelovati osobe s radnim iskustvom u stručnom radu s djecom, mladima i obitelji, iz područja psihologije i posvojenja, a same radionice trebale bi biti mjesto edukacije, razmišljanja, dijaloga, preispitivanja, razmjene iskustava, podrške i ohrabrenja, uz praktične savjete potencijalnim posvojiteljima. 

Roditeljska prava

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Udomljavanje i posvojenje dva su različita oblika skrbi za djecu. Kod udomljavanja, dijete ostaje u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima, a kod posvojenja ti se odnosi prekidaju.
Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni budući posvojitelj/ica a s dijabetesom neće biti odbijen/a.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Prvi korak jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“. 4e
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!