Roditelj u jednoroditeljskoj obitelji

Roditelj u jednoroditeljskoj obitelji

Jednoroditeljska obitelj ne mora nužno biti obitelj samohranog roditelja i djeteta/ce, jednoroditeljska obitelj jest i ona u kojoj dijete/djeca žive samo s jednim roditeljem, a da drugi roditelj ne živi u istoj obitelji, no i dalje ispunjava svoje roditeljske obveze i koristi svoja roditeljska prava.

Tko je samohrani roditelj

Iz perspektive jednoroditeljske obitelji koju čine samohrani roditelj i dijete/ca, kao jedne od ranjivih skupina, skrećemo pozornost na sljedeće:

Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Zaštita na radnom mjestu

Kao samohrani roditelj, na radnom mjestu uživate zaštitu od prekovremenog rada (do šeste godine života djeteta). U tom razdoblju prekovremeno možete raditi samo ako poslodavcu dostavite pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Također, kao samohrani roditelj možete samo uz pisani dobrovoljni pristanak raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu. Raspodjela radnog vremena znači da ono tijekom jednoga razdoblja traje dulje, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog radnog vremena.

Prava iz sustava socijalne skrbi

Sustav socijalne skrbi osigurava vam sljedeća prava:

  • savjetovanje
  • pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća
  • pomoć za uzdržavanje
  • pomoć za podmirenje troškova stanovanja
  • jednokratnu pomoć
  • druge pomoći, kao što su: pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova i podmirenje troškova ogrjeva.

O pravima iz socijalne skrbi i načinu podnošenja zahtjeva za njihovo ostvarenje raspitajte se u centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta.

Roditeljska prava

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Ako ne imenujete oca djeteta, dijete ne može ostvariti svoje pravo, jednako kao i pravo na uzdržavanje i nasljeđivanje. To nikako nije dobro rješenje.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!