Razvod braka u kojem ima zajedničke djece

Razvod braka u kojem ima zajedničke djece

Razvod braka najčešće nije lagan proces za proći u životu, a posebice ako su u njemu rođena djeca. U tom slučaju koncept razvoda je drukčiji, kompleksniji nego razvod braka u kojemu djece nema. Tako je u ovom slučaju uključeno obvezno savjetovanje, obiteljska medijacija te obvezno sastavljanje Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. 

Prije pokretanja postupka za razvod braka pred sudom, roditelji trebaju proći postupak obveznog savjetovanja prije razvoda braka, stoga je prvi korak koji roditelji trebaju poduzeti, odlazak u Centar za socijalnu skrb, kojem se predaje zahtjev za obveznim savjetovanjem prije razvoda braka.

Prvo što će Centar za socijalnu skrb napraviti je uputiti poziv bračnim drugovima za savjetovanje, na koje su obvezni pristupiti istovremeno oba roditelja. Na savjetovanju će roditelji biti upoznati s pravnim posljedicama razvoda, te o mogućim socijalnim i psihološkim posljedicama koje bi dijete/djeca mogla imati tijekom procesa razvoda, ali i nakon njega. Tijekom obveznog savjetovanja, ako roditelji ne mogu postići dogovor oko djece i stvari koje ih se tiču, uključuje ih se u postupak obiteljske medijacije.  Tijekom medijacije nastoje se iznaći odgovori i rješenja za sve situacije vezane za život zajedničkog djeteta/djece. Ujedno, pristupa se i izradi Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Riječ je o sporazumu između roditelja o svim bitnim pitanjima u vezi s djetetom: adresom na kojoj će dijete stanovati, vremenu koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja, o načinu komunikacije između roditelja u vezi s djetetom, o visini i obvezniku plaćanja uzdržavanja. No ovim planom mogu se urediti i druga pitanja bitna za dijete: pitanja koja se tiču zastupanja  u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta, promjena imena ili prebivališta, imovinska prava djeteta,  zastupanje u vezi vrjednije imovine, zatim odluke koje mogu bitno utjecati na život djeteta – od medicinskih postupaka, izbora škole, slobodnih aktivnosti i slično.

Ako u obitelji ima više djece, Plan se ispisuje za svako dijete posebno.

Pri popunjavanju Plana roditelji imaju na raspolaganju pomoć zaposlenika Centra za socijalnu skrb i to socijalnog radnika i psihologa te posebno educirane obiteljske medijatore.  Sastavljeni Plan provjerava i potvrđuje sud, u postupku razvoda braka, ako je on u najboljem interesu djeteta. Time plan dobiva težinu sudske presude i pravno regulira sva pitanja vezana za djetetov život.

Kada se promijene okolnosti (dob djeteta koja utječe na visinu uzdržavanja, preseljenje jednog od roditelja na drugu adresu, promjena škole djeteta ili sl.), ovaj Plan može se revidirati na isti način kako je i donesen (pred Centrom za socijalnu skrbi i potvrđivanjem od strane suda).

Obitelji životnih partnera i Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Kod obitelji životnih partnera/ica s djecom, Plan roditeljske skrbi dogovaraju isključivo roditelji djeteta, ali u taj plan mogu uključiti svoje životne partnere/ice, odnosno bračne drugove.

 

 

 

Roditeljska prava

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!