Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, definira postupak posvojenja, ali i propisuje obvezu posvojitelja da djetetu do njegove sedme godine života trebaju reći da je ono posvojeno.

Ako je riječ o starijem djetetu, ono će imati svijest o životu prije i poslije posvojenja, no što je s djecom koja su posvojena u mlađoj dobi i ne sjećaju se života prija onog u posvojiteljskoj obitelji?

S djetetom treba o posvojenju razgovarati puno i stalno, na različite načine i koristeći sve moguće prilike, jer dijete ima pravo na informacije o svojoj povijesti. 

Kako reći djetetu?

Sam razgovor, količinu informacija i način njihovog priopćavanja treba prilagoditi djetetovoj dobi, pa će tako za dijete mlađe dobi biti prikladnija kratka i jednostavna priča (priča o tome kako je njega rodila jedna druga žena, a ne mama s kojom živi). Ovo je važno naglasiti, kako bi dijete stvorilo ispravnu sliku, ne preskačući dio života o rođenju. Djetetu treba govoriti istinu, provjerene informacije, uz naglasak na korištenje ispravne terminologije (tako se primjerice mamom treba nazivati posvojiteljicu, a biološkom mamom - osobu koja ga je rodila).

Što nikako ne reći 

Važno je naglasiti da je priča o posvojenju uvijek priča o djetetu i tome kako je ono stiglo u obitelj i dobilo nove roditelje. Nemojte nikako predstaviti priču tako da niste mogli dobiti dijete, pa ste ga zato išli posvojiti.

U svim razgovorima o posvojenju ključno je poštivati pravo djeteta na privatnost. Priča posvojenog djeteta je njegova priča, a ne posvojiteljeva i dijete ima pravo odlučiti u kojoj mjeri želi da drugi o njoj znaju.

Roditeljska prava

Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Udomljavanje i posvojenje dva su različita oblika skrbi za djecu. Kod udomljavanja, dijete ostaje u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima, a kod posvojenja ti se odnosi prekidaju.
Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni budući posvojitelj/ica a s dijabetesom neće biti odbijen/a.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Prvi korak jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“. 4e
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!