Promjena OIB-a nakon posvojenja

Promjena OIB-a nakon posvojenja

Rođenjem, dijete osim imena i prezimena, kao dio identiteta dobiva i osobni identifikacijski broj. Ovaj podatak je trajan, nepromjenjiv i prati osobu kroz život. Naime, putem OIB-a, u raznim sferama administracije (primjerice - zdravstvo, dokumenti koje izdaje MUP…) dostupni su i drugi osobni podaci o svakoj osobi.

Posvojenjem se stvara trajan odnos između posvojitelja i djeteta. Upravo iz tog razloga, od velike je važnosti i dobrobiti za dijete da ono bude potpuno integrirano u novu obitelj. No putem OIB-a, osobe koje dijete i njegovu biološku obitelj znaju otprije, imaju mogućnost pratiti njegov novi život, nakon posvojenja.

Rješenje ovog problema ponudila je pravobraniteljica za djecu, na čiju je inicijativu u Obiteljski zakon ugrađen prijedlog - da centri za socijalnu skrb koju odlučuju o posvojenju, mogu u rješenju o posvojenju naložiti da se djetetu ima odrediti novi osobni identifikacijski broj koji će se upisati u maticu rođenih, ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Na taj način, osobni podaci djeteta koje je ono imalo prije posvojenja postaju nevažeći. Time je onemogućena njihova zloporaba, a istovremeno, djetetu se pruža prilika, da neopterećeno ranijim životom, odrasta u novoj sredini, s novim identitetom.

Nažalost, za sve posvojitelje koji su djecu posvojili prije stupanja na snagu ove odredbe zakona, i dalje ne postoji mogućnost promjene OIB-a. Naše udruge će u procesu izmjene zakona zagovarati uvrštavanje odredbi koje će se jednakopravno odnositi na sve posvojiteljske obitelji.

Ujedno, preporučamo da posvojitelji koji se susreću s ovim problemom iskoriste sve mehanizme pritiska, obraćajući se Pravobraniteljici za djecu i Pučkoj pravobraniteljici te na taj način sudjeluju u izmjenama Obiteljskog zakona koje su u tijeku.

Roditeljska prava

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Udomljavanje i posvojenje dva su različita oblika skrbi za djecu. Kod udomljavanja, dijete ostaje u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima, a kod posvojenja ti se odnosi prekidaju.
Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni budući posvojitelj/ica a s dijabetesom neće biti odbijen/a.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Prvi korak jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“. 4e
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!