Primjeri diskriminacije jednoroditeljskih i samohranih roditelja

Primjeri diskriminacije jednoroditeljskih i samohranih roditelja

Biti roditelj u jednoroditeljskoj obitelji nije uvijek jednostavno niti lako. Uza sve poteškoće u organizaciji života s kojima se ovi roditelji susreću, na žalost, bilježi se i određena diskriminacija prema njima, o kojoj bi i institucije i društvo morali voditi više računa. Ovim tekstom nastojat ćemo približiti probleme i oblike diskriminacije samohranih te roditelja u jednoroditeljskim obiteljima.

Roditelj u jednoroditeljskoj obitelji nije nužno samohran. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi –„samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga“. Za razliku od ove definicije, jednoroditeljska obitelj je „obitelj koju čine dijete/djeca i jedan roditelj“. Drugi roditelj postoji, no ne živi s obitelji. U obvezi je skrbiti o djetetu i uzdržavati ga iako to možda ne čini.

Potvrdu da je neki roditelj samohran izdaje Centar za socijalnu skrb (CZSS), a to neće učiniti ako je drugi roditelj živ i nije mu oduzeta roditeljska skrb. Na ovaj način događa se da roditelji koji nominalno nisu samohrani, a faktički to jesu, ne mogu ostvariti prava koja bi imali da im je dodijeljen status samohranog roditelja. Stoga bi preporuka zakonodavcu bila da povede računa o ovom problemu i redefinira kriterije dodjeljivanja statusa samohranog roditelja, tako da isti ide u korist jednoroditeljskim obiteljima.

Osobni dokumenti

Već pri prvom susretu s administracijom, pri izdavanju osobnih dokumenata za dijete, dolazi do problema u vidu potrebne suglasnosti drugog roditelja koji s djetetom ne živi. Ovo samo po sebi ne bi bilo problem, ako drugi roditelj održava kontakte s djetetom, a onda posredno i s roditeljem s kojim dijete živi. No što je u situacijama u kojima roditelj koji ne živi s djetetom nije uopće u kontaktu s djetetom (niti plaća alimentaciju – što je najčešće povezano), pa nije rijetkost da i namjerno otežava roditelju koji s djetetom živi, sam postupak vađenja dokumenata? Zakonodavac bi morao povesti računa o ovim situacijama, jer tako loši odnosi između roditelja nepovoljno djeluju na kvalitetu djetetova života.

Problemi kod odlaska na rad u inozemstvo

U situacijama u kojima jedan od roditelja odlazi na rad u inozemstvo, potrebno je pokrenuti novi postupak pred CZSS-om, kako bi se dogovorili susreti i druženja s drugim roditeljem, a ujedno, drugi roditelj mora dati suglasnost, ako je riječ o odlasku roditelja kojem je dijete povjereno na skrb. Jednako kao i u ranijem primjeru, ako roditelji imaju korektan odnos i ako su u kontaktu, ovakve situacije neće predstavljati problem, no ako su odnosi narušeni i jedan od roditelja ne želi održavati kontakt niti surađivati s drugim roditeljem vezano za život zajedničkog djeteta, hoće. Stoga bi bilo dobro preciznije zakonski definirati ovakve situacije.

Nejednako postupanje prema roditeljima kao osobama bez (izvan)bračnog druga, partnera/partnerice

Roditelji u jednoroditeljskim obiteljima primjećuju nejednako postupanje od strane zajednice prema njima i njihovoj djeci, u odnosu na roditelje koji su u braku/izvanbračnoj zajednici. Ovo osobito dolazi do izražaja na tržištu roba i usluga. Primjerice onemogućavanje obitelji koju čini jedan roditelj i dijete kupovinu povoljnijih ulaznica za kino korištenjem „obiteljskog paketa“, uz obrazloženje da isti sadrži minimalno tri ulaznice za kino. Ili neodobravanje obiteljskog popusta roditelju s djetetom za ulaznice na određene aktivnosti (bazen), iako samohrana majka ili otac i dijete po zakonskim kriterijima čine obitelj.

U odgoju i skrbi oko djece, roditelji su ravnopravni. Ako dijete živi s majkom, bitno je da se druži sa svojim ocem i obrnuto. Sudovi i centri za socijalnu skrb pri odlučivanju bi trebali svakom slučaju pristupati individualno i gdje god je to moguće, odlučivati o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za dijete. Popis primjera diskriminacije koji smo gore iznijeli, nažalost nije konačan, stoga vas pozivamo, da nam se javite ako imate iskustva ili saznanja o još nekim slučajevima nejednakog postupanja.

Roditeljska prava

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Ako ne imenujete oca djeteta, dijete ne može ostvariti svoje pravo, jednako kao i pravo na uzdržavanje i nasljeđivanje. To nikako nije dobro rješenje.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!