Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta

Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta

Pravo na privremeno uzdržavanje ima maloljetno dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanje te ako baka i djed po tom roditelju ne pridonose uzdržavanju djeteta.

Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi roditelj kod kojeg dijete stanuje, po isteku tri mjeseca od pokretanja ovršnog postupka.

Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi zakonski zastupnik djeteta, u centru za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta.

Pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, dok obveznik uzdržavanja ne počne plaćati uzdržavanje, a najduže tri godine odnosno do 18 godine života djeteta.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50 posto zakonskog minimuma uzdržavanja određenog odlukom koja donosi sukladno Obiteljskom zakonu.

Ako obveznik uzdržavanja ne vrati isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja nakon svake godine isplate, državno odvjetništvo za svaku godinu korištenja prava, vodi postupak potraživanja isplaćenog privremenog uzdržavanja od obveznika uzdržavanja.

Roditeljska prava

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!
Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Raskinuli ste životno partnerstvo u kojem je živjelo maloljetno dijete. Kako urediti odnose između bivših životnih partnera/ica i djece?