Očevi kao nositelji jednoroditeljskih obitelji

Očevi kao nositelji jednoroditeljskih obitelji

O očevima koji sami odgajaju svoju djecu, ne priča se previše, a i kada se o tome govori, najčešće se to čini u svjetlu većeg vrednovanja oca radi preuzimanja uloge koju u društvu tradicionalno ima majka, uzdižući ih tako iznad majki u jednoroditeljskim obiteljima. 

Iako bi status oba roditelja, i pravno i percepcijom u društvu trebao biti jednak, iz nedavnog primjera uvođenja pojma majke odgajateljice u Gradu Zagrebu, očeve se stavilo u nepravedni položaj, jer im je nominalno bila uskraćena mogućnost korištenja ovog prava.

Ipak, nepravda je ispravljana i Odluka o novčanoj pomoći za majku odgajateljicu izglasana na skupštini Grada Zagreba 31. kolovoza 2016. godine tako je preimenovana u Odluku o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje za koju se mogu prijaviti i samohrani očevi, odnosno “osoba izjednačena s majkom odgojiteljicom”. Taj pojam obuhvaća “mušku osoba koja je otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik djeteta ili mu je rješenjem centra za socijalnu skrb povjereno na čuvanje i odgoj najmanje troje djece …”.

Ova zagrebačka odluka tako je naknadno priznala očeve koji sami odgajaju svoje dijete, skupinu prilično nevidljivu u današnjem društvu.

U populaciji obitelji u Hrvatskoj ukupno je 188 001 ili 15 posto samohranih roditelja. Od toga 83 posto ili 156 036 čine majke s djecom, dok 17 posto ili 31 965 čine očevi s djecom. S obzirom na društvene norme, pretpostavlja se, pogrešno na žalost, da je majka ta koja će bolje skrbiti o djeci. Potrebno je podržati individualni pristup što znači da se svaka situacija treba gledati i o njoj odlučivati zasebno. U ukupnom broju obitelji s djecom u Hrvatskoj, kojih je 914 000, udio samohranih roditelja je 20,6 posto ili svaka peta obitelj s djecom. No koliko je ukupno obitelji gdje je otac taj roditelj, nije poznato.

Razlika između samohranih roditelja i roditelja u jednoroditeljskoj obitelji

Ovdje je važno iznova naglasiti razliku između roditelja u jednoroditeljskoj obitelji i samohranog roditelja, naime, iako je uvriježeno da se samohranim smatraju oni roditelji koji sami odgajaju dijete, pravne formulacije čine razliku pa su tako samohrani roditelji oni gdje je drugi roditelj preminuo ili nestao. Ovaj termin se ne koristi za razvedene roditelje koji skrbe o djetetu, tu je riječ o jednoroditeljskim obiteljima.

 

 

 

 

 

Roditeljska prava

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!