Obveza uzdržavanja djeteta - uračunavanje druge obveze roditelja

Obveza uzdržavanja djeteta - uračunavanje druge obveze roditelja

Prema Obiteljskom zakonu uzdržavanje je obveza i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, poočima i pomajke te bake i djeda. Može se odrediti sudskom odlukom, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Maloljetno dijete  su roditelji dužni uzdržavati. Ako to ne čini jedan roditelj, tada obvezu uzdržavanja imaju baka i djed tog roditelja.

Jesam li dužan uzdržavati punoljetno dijete?

Obveza uzdržavanja postoji i za punoljetno dijete, dok se ono redovito školuje, a najdulje do 26. godine života. Ako punoljetno dijete koje se školuje ili se ne može zaposliti do godinu dana po završetku školovanja ne živi s roditeljima - oba roditelja dužna su plaćati uzdržavanje, s tim što se roditelju s kojim dijete stanuje u iznos uzdržavanja uračunavaju troškovi stanovanja. Također, roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete nesposobno za rad dok ta nesposobnost traje. No, dijete koje ima vlastite prihode dužno je pridonositi vlastitom uzdržavanju.

Uzdržavanje pastoraka

Što se tiče uzdržavanja pastoraka, Zakon propisuje da su pomajka i poočim dužni uzdržavati maloljetnog pastorka, ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja, te nakon smrti djetetova roditelja, ako su u trenutku smrti živjeli s pastorkom.

Novčani iznos uzdržavanja - alimentacija

Roditelj koji ne stanuje s djetetom ispunjava svoju obvezu uzdržavanja zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Iznos za uzdržavanje određuje sud svojom odlukom. Radi se o mjesečnim iznosima koje roditelj treba platiti na ime uzdržavanja svog djeteta koje živi s drugim roditeljem.

Kako postupiti u slučaju neurednog uzdržavanja djeteta

Ovisno o međusobnim odnosima roditelja djeteta i osobnim prilikama samog roditelja kojem je uzdržavanje određeno, plaćanje uzdržavanja djeteta u praksi je ponekad neuredno ili nikakvo. Pritom se postavlja pitanje – smiju li se roditelji djeteta suglasno dogovarati o načinu ispunjenja određenog uzdržavanja, odnosno, uračunava li se plaćanje neke druge obveze roditelja u ispunjenje dužnog iznosa uzdržavanja?

Sporazum između roditelja djeteta, prema kojem će se u ispunjenje dužne mjesečne alimentacije uračunavati plaćanje neke druge obveze roditelja (npr. plaćanje rate kredita za stan u kojem dijete živi) ne proizvodi pravne učinke, jer se to smatra odricanjem od prava na uzdržavanje, a koje prema čl. 286. st.1. Obiteljskog zakona, ne proizvodi pravni učinak. Dakle, na taj način ne mogu prestati dospjele neplaćene obveze uzdržavanja.

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljska prava

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Ako ne imenujete oca djeteta, dijete ne može ostvariti svoje pravo, jednako kao i pravo na uzdržavanje i nasljeđivanje. To nikako nije dobro rješenje.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!