Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.

Pisana namjera posvojenja

Što bi zahtjev trebao sadržavati?

 • osobne podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona)
 • iskaz želje za posvojenjem djeteta
 • kratko predstavljanje (tko ste, čime se bavite, što volite/ne volite, koji su vam hobiji i slično)
 • informacije o eventualno završnoj stručnoj pripremi za posvojenje
 • vaša predodžba o djetetu kakvo biste željeli posvojiti (spol, dob, eventualne poteškoće, etnička i vjerska pripadnost i sl).

Zahtjev za izdavanje mišljenja podobnosti i prikladnosti

Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje treba priložiti:

 • rodni list, vjenčani list (za bračne drugove)
 • dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku
 • dokaz o državljanstvu
 • liječničku potvrdu o psihofizičkom zdravstvenom stanju
 • potvrdu poslodavca o zaposlenju
 • dokaz da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za određena kaznena djela

Zahtjev s gore navedenom dokumentacijom potrebno je predati centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta, koji nakon kraćeg vremena upućuje poziv stručnog suradnika.

Ovime zapravo počinje postupak utvrđivanja podobnosti prikladnosti za posvojenje.

Dinamika procjene obično se razlikuje od centra do centra, ali uvijek uključuje više razgovora s članovima tima: socijalnim radnikom, pravnikom i psihologom, psihološko testiranje te posjet stručnog tima vašem kućanstvu. U sklopu procjene sve se češće uključuju i razgovori s osobama koje vas dobro poznaju. Tijekom postupka procjene potencijalni posvojitelji bit će upoznati sa svrhom i značenjem posvojenja i pravnim pretpostavkama za posvojenje.

Na vama je da u razgovoru sa stručnim timom budete realni, iskreni u davanju informacija o sebi, načinu života, iskustvima, primanjima, obitelji itd.

Roditeljska prava

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Ako vaše dijete ima zakonski prepoznato samo jednog roditelja, na primjer vas kao majku, možete od općinskog suda zatražiti imenovanje statusa partnerice-skrbnice za drugu majku.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Udomljavanje i posvojenje dva su različita oblika skrbi za djecu. Kod udomljavanja, dijete ostaje u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima, a kod posvojenja ti se odnosi prekidaju.
Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni budući posvojitelj/ica a s dijabetesom neće biti odbijen/a.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Prvi korak jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“. 4e
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!