Izdavanje putovnice djetetu razvedenih roditelja

Izdavanje putovnice djetetu razvedenih roditelja

Prema Zakonu, putna isprava za dijete se može izraditi jedino tako da roditelji ili zajedno podnesu zahtjev za izdavanje putovnice ili da jedan roditelj podnese zahtjev, a drugi roditelj preuzima izrađenu putnu ispravu. Ako je pak jedan od roditelja spriječen, on može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju da ishodi putovnicu za dijete.

U kojem slučaju roditelj može podnijeti zahtjev samostalno? Zahtjev samostalno može podnijeti jedan od roditelja samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen mrtvim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb.

No, u žurnim slučajevima, kada prijeti opasnost za dijete ili izdavanje iste u osobitom interesu djeteta, zahtjev može podnijeti i putovnicu preuzeti jedan roditelj uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb, koja zamjenjuje suglasnost drugog roditelja, a vodeći se interesom djeteta.

Roditeljska prava

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!