Prava nezaposlenih posvojitelja

Prava nezaposlenih posvojitelja

Posvojitelj koji nije zaposlen ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada te novčanu naknadu za to vrijeme, međutim samo ako supružnik posvojitelja nije i roditelj posvojenika.

Uvjeti za ostvarivanje prava na posvojiteljsku poštedu

Da bi mogao ostvariti ta prava, nezaposleni posvojitelj mora ispunjavati određene uvjete. Osim hrvatskog državljanstva ili odobrenog stalnog boravka za strance te prebivališta ili stalnog boravka u Hrvatskoj u trajanju od najmanje tri godine, mora biti i zdravstveno osiguran.

Također mora biti evidentiran u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima tijekom dvije godine prije donošenja rješenja o posvojenju ili je potrebno da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio:

  • u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana završnog ispita, ●u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija
  • u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog bolovanja, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje šest mjeseci neprekidnoga radnog staža.

Pravo može koristiti i nezaposlena osoba koja nije evidentirana na HZZ-u

Međutim, i nezaposleni posvojitelj koji se ne vodi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može ostvariti prava na poštedu od rada te novčanu naknadu ako je do prestanka njegova vođenja u evidenciji došlo zbog toga što je koristio pravo na poštedu od rada te pravo na novčanu naknadu za to vrijeme, odnosno ako je nezaposleni roditelj ostvario primitak prema propisima o porezu na dohodak, na koji se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja.

Potrebno je napomenuti da posvojitelj koji izgubi status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nije u roku od 30 dana stekao novi status osigurane osobe kod zavoda, gubi pravo na poštedu od rada kao i pravo na novčanu naknadu.

Trajanje posvojiteljske poštede od rada

Nezaposleni posvojitelj ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada u trajanju od:

  • 12 mjeseci, za posvojenika u dobi do 3 godine
  • 9 mjeseci, za posvojenika u dobi od 3. do navršene 5. godine života
  • 6 mjeseci, za posvojenika u dobi od 5. do navršene 8. godine života
  • 4 mjeseca, za posvojenika u dobi od 8. do navršene 18. godine života.

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojitelja, odnosno u slučaju posvojenja djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljska pošteda od rada produžuje se za 60 dana.

Posvojitelj koji je radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuo korištenje prava na posvojiteljsku poštedu od rada može nastaviti njegovo korištenje kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je na radu proveo najmanje devet mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu nije prenio na drugog roditelja - posvojitelja.

Ako na radu nije proveo najmanje devet mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava početi koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske poštede od rada zato što mu je prestao radni odnos, posvojitelj ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku poštedu od rada kao nezaposleni posvojitelj.

Iznos naknade

Za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada posvojitelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice na mjesec, odnosno 1.663,00 kn. Osim toga, za vrijeme korištenja prava na poštedu od rada ima prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose.

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!