Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Za rođenje djeteta roditelji mogu na razini države ostvariti jednokratnu potporu za opremu novorođenog djeteta.

No većina gradova u Hrvatskoj dodjeljuje naknade za rođenje djeteta i na lokalnoj razini.

Iznosi ove naknade ovise o odlukama vlasti lokalne zajednice.

Što je potrebno za ostvariti naknadu za rođenje djeteta?

Za početak potrebno je raspitati se u lokalnoj zajednici, kojoj pripadate prema prebivalištu, postoji li mogućnost ostvarivanja ovakve naknade i koju proceduru je potrebno zadovoljiti (koju dokumentaciju je potrebno priložiti).

Osim popunjenog obrasca, to su najčešće:

  • Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete
  • Uvjerenje o prebivalištu oba roditelja
  • Preslika osobne iskaznice oba roditelja
  • Preslika tekućeg računa roditelja koji podnosi zahtjev, a ponegdje (kad visina naknade ovisi o broju djece u obitelji), izvaci iz matice rođenih i uvjerenja o prebivalištu za ostalu djecu.

Ponegdje se ova naknada isplaćuje jednokratno, a ponekad u obrocima kroz duže razdoblje. U svakom slučaju, dobro je znati i ne propustiti i ovaj oblik pomoći novo proširenoj obitelji.

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Ako ne imenujete oca djeteta, dijete ne može ostvariti svoje pravo, jednako kao i pravo na uzdržavanje i nasljeđivanje. To nikako nije dobro rješenje.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Ako vaše dijete ima zakonski prepoznato samo jednog roditelja, na primjer vas kao majku, možete od općinskog suda zatražiti imenovanje statusa partnerice-skrbnice za drugu majku.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!
Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Ako vaša životna partnerica rodi, možete li vi ostvariti pravo na roditeljski dopust? Da, možete! Saznajte kako.
Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Raskinuli ste životno partnerstvo u kojem je živjelo maloljetno dijete. Kako urediti odnose između bivših životnih partnera/ica i djece?