Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja?

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Posvojenje bračnom paru ili pojedincu omogućava roditeljski čin prema djetetu čiji su biološki roditelji sudskom odlukom lišeni roditeljskog prava. Udomiteljstvo s druge strane također zahtijeva obradu udomiteljske obitelji od stručnog tima Centra za socijalnu skrb (psiholog, socijalna radnica), no ono je privremeni oblik skrbi za dijete u zamjenskoj, udomiteljskoj obitelji. Smještaj u udomiteljskoj obitelji može trajati dok se ne poprave prilike u djetetovoj primarnoj obitelji ili dok se ne donese odluka o nekom drugom obliku skrbi. Za udomiteljstvo se prima naknada, ovisno o dobi djeteta i potrebama, sklapa se i ugovor s Centrom za socijalnu skrb. 

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Ako ste posvojili dijete, znajte da kao posvojitelj, i vi i dijete imate pravo na stručnu pomoć. Također imate pravo na podršku nakon zasnovanog posvojenja.
Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, ali i propisuje obvezu da djetetu do sedme godine života treba reći da je ono posvojeno.
Izvanbračni parovi i posvojenje

Izvanbračni parovi i posvojenje

Posvojenje je, kao jedan od načina ostvarivanja roditeljstva, regulirano Obiteljskim zakonom. Trenutno se posvajanje se omogućuje se širokom spektru ljudi i različitim strukturama obitelji.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće.
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.
Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Posvojitelji imaju pravo na potporu za novorođeno dijete u iznosu 70% proračunske osnovice, ako ona nije već isplaćena biološkom roditelju djeteta.
Stručna priprema posvojitelja

Stručna priprema posvojitelja

Što obuhvaća stručna priprema za posvojenje i je li ona obveza posvojitelja? Tko provodi program, koliko on traje i plaća li se? Pročitajte!