Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Na koji način izmijeniti njihovo prebivalište, ako više ne stanuju na dotadašnjoj adresi? 

Ako je dijete povjereno na skrb jednom roditelju koji nakon razvoda mijenja prebivalište, tada se i djetetovo prebivalište može promijeniti na temelju pravomoćne sudske presude o razvodu braka. Važno je napomenuti da u ovako opisanoj situaciji nije potreban pristanak drugog roditelja za promjenu prebivališta djeteta. 

Zahtjev za odjavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin odjavljuje prethodno prebivalište. 

Za odjavu prebivališta potrebno je:

  • osobna iskaznica 
  • ako se odjavljuje dijete, potrebno je priložiti: 
    izvod iz matice rođenih (za dijete) 

Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište. 

Za prijavu prebivališta potrebno je:

  • potvrda o odjavi prethodnog prebivališta,
  • osobna iskaznica,
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (koji se može dobiti u policijskoj postaji ili se može naći na internetu, te ga treba ispuniti; traže se uobičajeni podaci),
  • dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev, u ovom slučaju – za dijete će to biti pravomoćna sudska presuda kojom se dijete povjerava na skrb jednom roditelju.

Ako pak roditelji maloljetnog djeteta ne žive u obiteljskoj zajednici, a nije donesena sudska odluka o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, njegovo prebivalište prijavljuje se na adresi roditelja s kojim ono živi, uz suglasnost Centra za socijalnu skrb.

 

Uzdržavanje maloljetnog djeteta - pitanje zastare

Uzdržavanje maloljetnog djeteta - pitanje zastare

Pitanje zastare uzdržavanja uređeno je u dva zakona, u Obiteljskom zakonu i u Zakonu o obveznim odnosima.
Očevi kao nositelji jednoroditeljskih obitelji

Očevi kao nositelji jednoroditeljskih obitelji

O očevima koji sami odgajaju svoju djecu, ne priča se previše, a i kada se o tome govori, najčešće je to u svjetlu većeg vrednovanja oca radi preuzimanja uloge koju tradicionalno ima majka,
Razvod braka u kojem ima zajedničke djece

Razvod braka u kojem ima zajedničke djece

Razvod braka najčešće nije lagan proces za proći u životu, a posebice ako su u njemu rođena djeca. U tom slučaju koncept razvoda je drukčiji, kompleksniji nego onaj u kojemu djece nema.
Visina uzdržavanja djeteta

Visina uzdržavanja djeteta

Obiteljski zakon propisuje da Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje “minimalne novčane iznose potrebne za mjesečno uzdržavanje djeteta“.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Znate li da kao zaposleni roditelj djeteta mlađeg od tri godine, imate pravo korištenje mirovanja radnog odnosa do njegove treće godine?
Roditelj u jednoroditeljskoj obitelji

Roditelj u jednoroditeljskoj obitelji

Jednoroditeljska obitelj ne mora nužno biti obitelj samohranog roditelja i djeteta/ce, to je i ona u kojoj dijete/djeca žive samo s jednim roditeljem, a da drugi roditelj ne živi u istoj obitelji.
Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada

Tko može ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, koliko ona iznosi te gdje morate podnijeti zahtjev za zajamnčenu naknadu?