Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Ako moja životna partnerica rodi, mogu li ja ostvariti pravo na roditeljski dopust?

Da, možete! Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama u č l. 5. navodi kako se odredbe Zakona primjenjuju pod jednakim uvjetima na roditelje u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.

Ovom formulacijom Zakon garantira životnim partneri(ca)ma biološkog roditelja djeteta ostvarivanje prava koja ima drugi roditelj u bračnoj/izvanbračnoj zajednici.

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Znate li da kao zaposleni roditelj djeteta mlađeg od tri godine, imate pravo korištenje mirovanja radnog odnosa do njegove treće godine?
Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Većina gradova dodjeljuje naknade za rođenje djeteta, a iznos ovisi o odluci vlasti lokalne zajednice. Što je potrebno za ostvariti ovu naknadu?
Biološko roditeljstvo životnih partnerica

Biološko roditeljstvo životnih partnerica

Pročitajte kako životne partnerice u Hrvatskoj mogu ostvariti biološko roditeljstvo, te kako im nepotpun zakonski okvir otežava put do roditeljstva.
Prisutnost životne partnerice na porodu

Prisutnost životne partnerice na porodu

Pratnja na porodu ženi koja rađa, može biti od velike pomoći. Mogu li životne partnerice prisustvovati porodu? Odgovor je - da, mogu!
Doplatak za djecu

Doplatak za djecu

Saznajte što je dječji doplatak, tko ima pravo na doplatak, gdje predati zahtjev te kolika je visina dječjeg doplatka.