Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Iako u Hrvatskoj postoji značajan broj djece koja žive u domovima za nezbrinutu djecu, na žalost manji broj njih ima uvjete za posvojenje, odnosno, velikom broju roditelja ove djece nije oduzeto pravo na roditeljsku skrb. Ova činjenica sprečava mogućnost da ta djeca mogu biti posvojena, iako, na žalost ne žive u obiteljskoj zajednici. 

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka posvojenja u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan granica Hrvatske. Saznajte ukratko kako posvojiti dijete iz države članice EU.

Pravila o posvojenju unutar EU

Ne postoje jedinstvena pravila EU-a o posvojenju. Svaka zemlja članica EU-a primjenjuje vlastita pravila. Međutim, sve zemlje EU-a imaju neka zajednička načela utvrđena međunarodnim konvencijama o posvojenju:

  • biološki roditelji djeteta, ako su živi, moraju dati suglasnost,
  • posvojenje mora biti u interesu djeteta,
  • posvojenje mora odobriti sud ili upravno tijelo.

Obratite se nacionalnim tijelima zemalja članica EU za informacije o zahtjevima za posvojenje i postupcima kojih se treba pridržavati.

U većini zemalja EU-a dijete će moći dobiti vaše prezime i državljanstvo te bi trebalo imati ista prava nasljeđivanja kao vaše biološko dijete

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Ako ste posvojili dijete, znajte da kao posvojitelj, i vi i dijete imate pravo na stručnu pomoć. Također imate pravo na podršku nakon zasnovanog posvojenja.
Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, ali i propisuje obvezu da djetetu do sedme godine života treba reći da je ono posvojeno.
Izvanbračni parovi i posvojenje

Izvanbračni parovi i posvojenje

Posvojenje je, kao jedan od načina ostvarivanja roditeljstva, regulirano Obiteljskim zakonom. Trenutno se posvajanje se omogućuje se širokom spektru ljudi i različitim strukturama obitelji.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Znate li da kao zaposleni roditelj djeteta mlađeg od tri godine, imate pravo korištenje mirovanja radnog odnosa do njegove treće godine?
Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće.
Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Većina gradova dodjeljuje naknade za rođenje djeteta, a iznos ovisi o odluci vlasti lokalne zajednice. Što je potrebno za ostvariti ovu naknadu?
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.