Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Posvojili ste dijete i sada se pitate imate li kao posvojitelj pravo na plaćeni dopust nakon posvojenja. Dakako, pravo na to možete ostvariti. Naime, zaposleni ili samozaposleni posvojitelji, jednako kao i drugi zaposleni roditelji, ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta/djece.

Koliko dugo mogu koristiti plaćeni dopust za posvojitelje?

Posvojiteljski dopust stječe se danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju. Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj, ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.

U slučaju posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana.

Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta, zaposleni ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci.

Ovdje želimo ukazati na problem posvojitelja djece starije od 8 godina. Naime, ovom odredbom oni su nepravedno stavljeni u nepovoljniji položaj, jer ih se izuzima od prava na korištenje roditeljskog dopusta po isteku šestomjesečnog posvojiteljskog dopusta.

Ostaje nada da će zakonodavac uvidjeti kako je i posvojiteljima djece starije od 8 godina, nužno potrebno dragocjeno vrijeme dopusta tijekom kojeg se intenzivno mogu posvetiti upoznavanju i kreiranju bliskog odnosa s djetetom, te da će se zakon mijenjati u korist posvojitelja i duljeg posvojiteljskog dopusta.

Iznosi novčane potpore za posvojitelje

Za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta, naknada plaće koju isplaćuje HZZO iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće (bez limita), a za vrijeme roditeljskog dopusta limitirana je na 80% proračunske osnovice (2.660,80 kn), odnosno ako je plaća manja od ovog iznosa, onda u visini iznosa plaće, no nikako ne može iznositi manje od 50% proračunske osnovice (1.663,00 kn).

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Ako ste posvojili dijete, znajte da kao posvojitelj, i vi i dijete imate pravo na stručnu pomoć. Također imate pravo na podršku nakon zasnovanog posvojenja.
Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, ali i propisuje obvezu da djetetu do sedme godine života treba reći da je ono posvojeno.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće.
Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada

Tko može ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, koliko ona iznosi te gdje morate podnijeti zahtjev za zajamnčenu naknadu?
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.
Prava nezaposlenih posvojitelja

Prava nezaposlenih posvojitelja

Posvojitelj koji nije zaposlen ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada te novčanu naknadu za to vrijeme. Saznajte kako ostvariti to pravo!
Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Posvojitelji imaju pravo na potporu za novorođeno dijete u iznosu 70% proračunske osnovice, ako ona nije već isplaćena biološkom roditelju djeteta.