Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Kako da uredimo naše roditeljske odnose?

Ako vaše dijete ima zakonski prepoznato samo jednog roditelja, na primjer vas kao majku, možete od općinskog suda (nadležan je onaj prema mjestu prebivališta djeteta) zatražiti imenovanje statusa partnerice-skrbnice za drugu majku, dakle onu partnericu koja trenutno nema priznat nikakav roditeljski status. Sud će u tom slučaju zatražiti i mišljenje od nadležnog centra za socijalnu skrb te donijeti konačnu odluku.

Što status partnerice-skrbnice znači u praksi?

Statusom partnerice-skrbnice stječe se trajna roditeljska skrb te sva prava i obveze koja iz toga proizlaze, a status se upisuje u rodni list djeteta (kao bilješka). U praksi, u pravima i obvezama partnerica-skrbnica ne razlikuje se od roditeljice (posvojiteljice), osim što u rodnom listu djeteta nije upisana kao majka, stoga se u zakonskom smislu ne zasniva srodstvo pa postoje i određene iznimke kod nasljeđivanja od strane članova obitelji partnera/ice-skrbnika/ice. Zakon doslovce kaže da se između partnera/ice-skrbnika/ce i djeteta zasnivaju ˝trajna prava i dužnosti koje po zakonu postoje između roditelja i djece i njihovih potomaka.˝

Što ako postoji zakonski prepoznat otac?

U slučaju da dijete ima zakonski prepoznatog oca, status partnerice je identičan statusu pomajke. U tom slučaju roditeljsku skrb o djetetu, odnosno o sadržajima roditeljske skrbi zajedno s oba roditelja ili umjesto oca, može ostvariti i partnerica. Ta skrb i sadržaji roditeljske skrbi mogu biti trajnijeg ili jednokratnog karaktera. Plan roditeljske skrbi, odnosno pojedine sadržaje roditeljske skrbi, poput čuvanja djeteta, odlaska na roditeljske sastanke i slično, dogovaraju se na obiteljskoj medijaciji. Ona može biti unutar sustava socijalne skrbi ili izvan njega, dakle kroz dogovor uz prisustvo treće osobe. Taj dogovor može biti i pismeni i može ga se ovjeriti kod javnog bilježnika.

Odluku pak o trajnom povjeravanju roditeljske skrbi partnerici umjesto ocu - zbog njegove spriječenosti, odsutnosti ili nebrige, mora donijeti sud.

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Znate li da kao zaposleni roditelj djeteta mlađeg od tri godine, imate pravo korištenje mirovanja radnog odnosa do njegove treće godine?
Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada

Tko može ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, koliko ona iznosi te gdje morate podnijeti zahtjev za zajamnčenu naknadu?
Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Jednokratne naknade od lokalne zajednice

Većina gradova dodjeljuje naknade za rođenje djeteta, a iznos ovisi o odluci vlasti lokalne zajednice. Što je potrebno za ostvariti ovu naknadu?
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.
Biološko roditeljstvo životnih partnerica

Biološko roditeljstvo životnih partnerica

Pročitajte kako životne partnerice u Hrvatskoj mogu ostvariti biološko roditeljstvo, te kako im nepotpun zakonski okvir otežava put do roditeljstva.
Prisutnost životne partnerice na porodu

Prisutnost životne partnerice na porodu

Pratnja na porodu ženi koja rađa, može biti od velike pomoći. Mogu li životne partnerice prisustvovati porodu? Odgovor je - da, mogu!
Doplatak za djecu

Doplatak za djecu

Saznajte što je dječji doplatak, tko ima pravo na doplatak, gdje predati zahtjev te kolika je visina dječjeg doplatka.