Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju, ako želim posvojiti dijete?

Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju potencijalnog  posvojitelja, koju izdaje izabrani liječnik opće prakse. Ta potvrda prilaže se ostaloj dokumentaciji koja je potrebna za izradu socijalne anamneze potencijalnog/ih posvojitelja od strane centra za socijalnu skrb, a koja sadrži:

 1. osobne podatke svakog bračnog druga, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev,
 2. podatke o obitelji: biološke obitelji svakog bračnog druga, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev i njihove zajednice života,
 3. podatke o odnosima unutar obitelji: interakcija partnerskih i roditeljskih odnosa,
 4. podatke o društvenim vezama (odnosi s rodbinom i prijateljima),
 5. podatke o obrazovanju, radnoj sredini,
 6. podatke o zdravstvenom stanju,
 7. podatke o materijalnim i financijskim prilikama,
 8. podatke o stambenom statusu,
 9. podatke o drugim bitnim događajima i okolnostima koji govore o bračnim drugovima, odnosno o osobi koja je podnijela zahtjev,
 10. datum izrade socijalne anamneze i
 11. prijedlog/zaključak.

 

 

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Ako ste posvojili dijete, znajte da kao posvojitelj, i vi i dijete imate pravo na stručnu pomoć. Također imate pravo na podršku nakon zasnovanog posvojenja.
Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, ali i propisuje obvezu da djetetu do sedme godine života treba reći da je ono posvojeno.
Izvanbračni parovi i posvojenje

Izvanbračni parovi i posvojenje

Posvojenje je, kao jedan od načina ostvarivanja roditeljstva, regulirano Obiteljskim zakonom. Trenutno se posvajanje se omogućuje se širokom spektru ljudi i različitim strukturama obitelji.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće.
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.
Prava nezaposlenih posvojitelja

Prava nezaposlenih posvojitelja

Posvojitelj koji nije zaposlen ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada te novčanu naknadu za to vrijeme. Saznajte kako ostvariti to pravo!
Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Posvojitelji imaju pravo na potporu za novorođeno dijete u iznosu 70% proračunske osnovice, ako ona nije već isplaćena biološkom roditelju djeteta.