Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Koji nam je prvi korak na putu ka posvojenju? Gdje se prijavljuje namjera?

Prvi korak bračnih, odnosno izvanbračnih drugovi ili osoba koje želi posvojiti jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“ i pisani “zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje“.

        a. Prijava namjere posvojenja treba sadržavati osnovne podatke za kontakt (ime i prezime, adresu prebivališta, odnosno boravišta, fiksni i mobilni broj telefona, e-mail adresu) i ali je svakako poželjno da nalikuje emotivnom motivacijskom pismu, u kojem ćete uz izjavu namjere posvojenja, navesti i razloge zbog kojih želite posvojiti, koliko djece želite posvojiti, koje dobi, kako ste se odlučili na posvojenje.

        b. Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti (podobnost podrazumijeva elemente koji se odnose na pravne pretpostavke na strani potencijalnih posvojitelja) i prikladnosti(prikladnost podrazumijeva elemente koji se odnose na fizičke, psihičke i socijalne pretpostavke koje moraju imati potencijalni posvojitelji u odnosu na osobine i potrebe djeteta) za posvojenje dužni ste priložiti sljedeće dokumente:

  1. rodni list;
  2. vjenčani list (za bračne drugove);
  3. dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku;
  4. dokaz o državljanstvu;
  5. potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju;
  6. potvrdu poslodavca o zaposlenju i
  7. dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak (popis kaznenih djela nalazi se u članku 6. Pravilnika o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima).

 Obavijesti o tome gdje se koji dokument može nabaviti potencijalni posvojitelji mogu dobiti u matičnome centru za socijalnu skrb.

        c. U roku od nekoliko tjedana od dostave gore navedenih dokumenata matičnom centru za socijalnu skrb, na vašu adresu stići će poziv Centra za socijalnu skrb s navedenim mjestom i terminom kada trebate pristupiti prvom dijelu procjene.

 

 

Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, ali i propisuje obvezu da djetetu do sedme godine života treba reći da je ono posvojeno.
Izvanbračni parovi i posvojenje

Izvanbračni parovi i posvojenje

Posvojenje je, kao jedan od načina ostvarivanja roditeljstva, regulirano Obiteljskim zakonom. Trenutno se posvajanje se omogućuje se širokom spektru ljudi i različitim strukturama obitelji.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće.
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.
Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Posvojitelji imaju pravo na potporu za novorođeno dijete u iznosu 70% proračunske osnovice, ako ona nije već isplaćena biološkom roditelju djeteta.
Stručna priprema posvojitelja

Stručna priprema posvojitelja

Što obuhvaća stručna priprema za posvojenje i je li ona obveza posvojitelja? Tko provodi program, koliko on traje i plaća li se? Pročitajte!
Promjena OIB-a nakon posvojenja

Promjena OIB-a nakon posvojenja

Prema prijedlogu Obiteljskog zakona, nakon posvojenja dijete može dobiti novi OIB i time novi identitet sa ciljem zaštite prava i interesa djeteta.