Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Imam dijabetes, mogu li posvojiti dijete?

Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima“ propisuje da “socijalna anamneza“ bračnih drugova ili pojedinaca koji žele posvojiti sadrži i podatke o zdravstvenom stanju potencijalnih posvojitelja. No ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni osoba koja želi posvojiti dijete, a ima dijabetes, neće biti samo na temelju te činjenice odbijena u dobivanju statusa potencijalnog posvojitelja.

Razgovor s djetetom o posvojenju

Razgovor s djetetom o posvojenju

Obiteljski zakon detaljno uređuje institut posvojenja, određuje tko može biti posvojitelj, ali i propisuje obvezu da djetetu do sedme godine života treba reći da je ono posvojeno.
Izvanbračni parovi i posvojenje

Izvanbračni parovi i posvojenje

Posvojenje je, kao jedan od načina ostvarivanja roditeljstva, regulirano Obiteljskim zakonom. Trenutno se posvajanje se omogućuje se širokom spektru ljudi i različitim strukturama obitelji.
Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Prava djeteta u međunarodnoj regulativi

Biti posvojeno dijete, dijete u jednoroditeljskoj obitelji ili dijete kojemu su roditelji u zajednici životnog partnerstva, ponekad nije lako, posebno ako je okolina drugačija.
Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće.
Prvi koraci prema posvojenju

Prvi koraci prema posvojenju

Prvi korak ka ovom vidu roditeljstva je dostavljanje pisane namjere posvojenja i zahtjeva za davanjem mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležnom centru za socijalnu skrb.
Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Pravo posvojitelja na jednokratnu novčanu potporu

Posvojitelji imaju pravo na potporu za novorođeno dijete u iznosu 70% proračunske osnovice, ako ona nije već isplaćena biološkom roditelju djeteta.
Stručna priprema posvojitelja

Stručna priprema posvojitelja

Što obuhvaća stručna priprema za posvojenje i je li ona obveza posvojitelja? Tko provodi program, koliko on traje i plaća li se? Pročitajte!
Promjena OIB-a nakon posvojenja

Promjena OIB-a nakon posvojenja

Prema prijedlogu Obiteljskog zakona, nakon posvojenja dijete može dobiti novi OIB i time novi identitet sa ciljem zaštite prava i interesa djeteta.